Wednesday, 2018-11-21, 7:36 PM

Miegantis genijus

Site menu
Tag Board
Block title
Block content
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

File Catalog

Main » Files » My files

Teminis planas 7 klasei
[ Download from this server (211.0 Kb) ] 2012-09-08, 5:17 PM

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          

 

 


 

  

ILGALAIKIS  ANGLŲ KALBOS TEMINIS PLANAS 

7 KLASEI

                                                                                                                      2011-2012m.m.

  


 

 

1. Ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

 

Ši programa sudaryta, remiantis atnaujintomis Bendrosiomis pradinio ir pagrindinio ugdymo programomis (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu  Nr. ISAK-2433).

 

2. Ugdymo tikslai:

 

2.1. Siekti kuo geriau pažinti kiekvieną mokinį ir palaikyti bei stiprinti  mokinių mokymosi

       motyvaciją, sukuriant saugią psichologinę mokymosi aplinką.

2.2. Vystyti moksleivių kalbinę komunikacinę kompetenciją, atsižvelgiant į individualius

       moksleivių sugebėjimus bei jų psichologinės brandos lygį.

2.3. Ugdyti moksleivių kūrybiškumą, darbštumą bei savarankiškumą ir padėti jiems ugdytis

       mokymosi mokytis kompetenciją.

2.4. Ugdyti intelektinius ir socialinius mokinių gebėjimus ir prisidėti prie pagrindinių bendrųjų

       kompetencijų ugdymo.

 

3. Mokymo uždaviniai:

 

3.1. Padėti mokiniams siekti užsienio kalbos mokymosi tikslų:

                      3.1.1. Vartoti anglų kalbą kaip komunikacijos priemonę keičiantis informacija,

                                nuomonėmis ir patirtimi.

                      3.1.2. Plėsti šias kalbinės komunikacinės kompetencijos sritis: lingvistinę,

                                sociolingvistinę, pragmatinę bei semantinę kompetencijas.

                      3.1.3. Įgyti sociokultūrinių žinių, kurios būtinos bendraujant su angliškai kalbančių

                                šalių atstovais.

                      3.1.4. Mokytis įvairių teksto suvokimo, kūrimo  bei kompensavimo strategijų ir

                                užsienio kalbos mokymosi bei  pažangos įsivertinimo būdų.

3.2. Sudaryti tinkamas sąlygas mokinių bendrosioms kompetencijoms ugdyti:

                      3.2.1. Skatinti naudotis informacinėmis technologijomis ieškant informacijos ir

                                bendraujant anglų kalba.

                      3.2.2. Vystyti mokinių tarpasmeninius gebėjimus ir sudaryti prielaidas ugdytis

                               pilietiškumo kompetenciją, stiprinant mokymąsi bendradarbiaujant įgūdžius.

 

4. Mokymo priemonės:

 

Mokiniai naudos Express Publishing leidyklos vadovėlį "ACCESS 2", jį papildantį pratybų sąsiuvinį  bei mokomąją garso medžiagą, įeinančią į šio kurso mokymo priemonių komplektą. (Express Publishing, 2008). Prireikus bus naudojama ir kita programą atitinkanti mokomoji medžiaga.

 

5. Integraciniai ryšiai:

 

Užsienio kalbos mokymas neatsiejamas nuo gimtosios kalbos, nes nuolat tenka lyginti abiejų kalbų gramatikos ir leksikos struktūras ir kitas išraiškos priemones, plečiant moksleivių lingvistinį akiratį. Siekiant, kad mokiniai kuo geriau suvoktų lietuvių ir anglų kalbų skirtumus ir panašumus, reguliariai ir nuosekliai organizuojamos trumpos vertimo pratybos.


 Category: My files | Added by: pulina
Views: 2277 | Downloads: 499 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]